Tumai Cassidy, Kiliona Tupai-Tamati, Te Atarau Cassidy, Monique Tahere, Whetu Haua-Bartlett

Tumai Cassidy, Kiliona Tupai-Tamati, Te Atarau Cassidy, Monique Tahere, Whetu Haua-Bartlett

Ka hao te rakatahi – restoring our connection to our whenua, our reo, our mahika kai practices

The focus of this korero is the story behind our tribal wetlands, Te Nohoaka o Tukiauau, and how we are re-engaging whānau with our whenua through rakatahi focused initiatives.